Regulamin

Regulamin pracowni:

 1. Po zgłoszeniu się telefonicznie lub przez maila i ustaleniu daty oraz godziny spotkania osoba zgłaszająca się musi na stronie www.pracownia.nl w zakładce ceny wypełnić formularz nowego klienta oraz dokonać wpłaty za pierwsze
  spotkanie.
  Sesja jest zarezerwowana tylko pod warunkiem, jeśli wypełniony formularz oraz opłata dokonane są w ciągu 24 h od momentu umówienia się z psychologiem na spotkanie. Jeśli w ciągu 24 h formularz nie zostanie przesłany bądź opłata nie
  zostanie dokonana to umówione spotkanie przepada.
 2. Za sesje obowiązuje opłata z góry.
  Klient może dokonywać płatności gotówką na sesji za kolejną sesje bądź zapłacić ideal przez link, który dostanie po umówieniu spotkania na swojego maila.
  Trzecia opcja to betaalverzoek. Jeśli opłata nie zostanie dokonana w ciągu 24h od umówionego spotkania to spotkanie przepada.
 3. Umówione sesje mogą być anulowane lub przekładane do 24 h przed spotkaniem w innym przypadku klient ponosi koszt w wysokości sesji.
  Psycholog ma prawo, z powodu nieprzewidzianych przyczyn odwołać ustaloną wcześniej sesję.
 4. Dane o klientach objęte są tajemnicą zawodową i zbierane są tylko i wyłącznie do celów terapeutycznych ( artykuł 7.1 z kodeksu psychologa). Zbierane są one bądź w formie papierowej lub digitalnej (artykuł 20) w celu świadczenia usług na
  wysokim poziomie. Bez pisemnej zgody klienta nie są udostępniane osobom trzecim chyba, że jest to wymagane przez prawo holenderskie.
 5. Strona internetowa www.pracownia.nl szyfrowana jest certyfikatem SSL.
  Stanowi on gwarancje bezpieczeństwa i ochrony danych klientów.
 6. W przypadku, gdy klient chce dostać zaświadczenie bądź list musi dokonać dodatkowej opłaty. W listach/ zaświadczeniach mogę opisać symptomy z jakimi ktoś się zgłasza ale nie stawiam diagnozy.
 7. Zarówno klient jak i terapeuta ma prawo zrezygnowania z terapii w każdym momencie trwania terapii. Jeśli rezygnuje terapeuta, zwraca on ewentualne wszystkie koszty poniesione przez klienta za niewykorzystane sesje. Jeśli rezygnuje klient, który skorzystał z tak zwanego abonamentu ( niższa cena za większą ilość sesji) dostaje on zwrot kosztów za niewykorzystane sesje, ale odbyte sesje liczone są wtedy po normalnej stawce 97 euro za 50 minut.
 8. Jeżeli klient nie jest zadowolony z terapii w pierwszej instancji jest to omawiane podczas sesji. Jeśli nie jesteśmy w stanie wspólnie znaleźć rozwiązania klientowi mogą zostać poleceni inni psychologowie, do których może on przejść do terapii.
  Jeśli klient chce, może złożyć skargę przez NIP ( Nederlandse Instytut van Psychologen), którego członkiem jest prowadząca pracownie Ula Księżopolska.
 9. Pracownia Psychologiczna Rozwoju Osobistego działa zgodnie z zasadami prawa holenderskiego ( kvk numer: 72058609) i kodeksem zawodowym psychologa holenderskiego.
 10. Zgodnie z art.44 z kodeksu psychologa muszę skrupulatnie podawać informacje o moim wykształceniu, szkoleniach, kursach, doświadczeniu czy tytułach.
 11. Zgodnie z art. 1.4 relacja między psychologiem a klientem w trakcie trwania terapii jest profesjonalna i ma na celu pracę w kierunku osiągnięcia ustalonych wspólnie celów, z którymi zgodziły się obie strony.
 12. Pracownia Psychologiczna Rozwoju Osobistego nie jest instytucją zapewniającą opiekę 24 godziny na dobę. W przypadku kryzysów należy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego lub do crisisdienst.