Metody pracy

Gwarantuję pełną poufność i anonimowość.

Podczas pierwszej rozmowy ustalamy, jakie są Twoje potrzeby i oczekiwania. Jeśli odpowiada Ci mój styl pracy i chcesz kontynuować współpracę, to sporządzamy plan na spotkania terapeutyczne.

Korzystam z różnych nurtów terapeutycznych w zależności od tego, co według mnie przyniesie Tobie największe i najszybsze korzyści.

Kierunki te to: EMDR, hiponza D. Elmana, terapia poznawczo – behawioralna, psychologia pozytywna, terapia schematów, trening uważności (mindfulness), terapia oddechem, dialog głosów (voice dialogue) oraz terapia podczas spaceru.

EMDR

Terapia EMDR (ang. Eye Movement Desensitization and Reprocessing) – nazwa tłumaczona na język polski zazwyczaj, jako terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych. Jest to podejście psychoterapeutyczne stworzone przez Francine Shapiro, która odkryła, że szybkie i powtarzające się ruchy gałek ocznych znacząco redukują lęk u osoby, która wcześniej była narażona na stresujące wydarzenie.

EMDR początkowo stosowany był głównie do leczenia PTSD (Zespołu Stresu Pourazowego). W tej chwili wykorzystywany jest w znacznie szerszym zakresie:

 • leczenie urazów psychicznych, traum złożonych (wykorzystywanie seksualne, doświadczanie przemocy)
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia lękowe (fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, lęk paniczny, separacyjny)
 • zaburzenia jedzenia, uzaleznienia
 • depresja
 • rozwój zasobów (negatywne przekonania na własny temat, praca nad poczuciem własnej wartości, asertywności)
 • przeżywanie żałoby, smutku i żalu po stracie

Terapia EMDR jest podejściem terapeutycznym, którego skuteczność została potwierdzona naukowo

Hipnoza

Hipnoza jest używana, jako technika komunikacji z umysłem podświadomym, który jest odpowiedzialny za nasze reakcje emocjonalne, codzienne nawyki i schematy zachowań. Zyskujesz wiec dostęp do zasobów, do których nie masz dostępu, na co dzień. Dzięki temu jest możliwe odkrycie niekorzystnych programów wewnątrz Ciebie i ich permanentna zmiana.

 • Będąc w stanie transu hipnotycznego jesteś cały czas świadoma/świadomy tego, co słyszysz, gdzie jesteś i co się dzieje.
 • Hipnoza nie ma nic wspólnego ze snem, jesteś o wiele bardziej uważny i skoncentrowany, nie usypiasz.
 • W hipnozie utrzymujesz pełną kontrolę nad sobą. Jeśli usłyszysz jakąś sugestię, która jest niezgodna z Twoimi wartościami, religią, moralnością itp. to nie ma takiej możliwości żebyś ja przyjął/przyjęła.
 • Po hipnozie będziesz wszystko pamiętać
 • Cały proces hipnozy polega na współpracy pomiędzy hipnotyzerem a osobą hipnotyzowaną. Osoba hipnotyzowana bierze aktywny udział w terapii: odpowiada na pytania, przyjmuje sugestie.
 • Hipnoza to NIE MAGIA to naturalna umiejętność umysłu i każdy jest w stanie hipnozy kilka/kilkanaście razy dziennie. Dlatego też jest absolutnie bezpieczna.
 • Każdy jest podatny na hipnozę. Im człowiek jest bardziej inteligentny i im ma większą wyobraźnię tym jest bardziej podatny na hipnozę. Hipnoza NIE zadziała, jeśli osoba jej poddawana tego nie chce, jeśli boi się hipnozy, bo nie rozumie, czym tak naprawdę hipnoza jest.
Hipnoza jest stosowana do usuwania problemów z:

 • Emocjami (lęki i fobie, blokady emocjonalne, napady paniki, gniewu, agresji, nadmierny stres, bóle)
 • W relacjach międzyludzkich (niskie poczucie własnej wartości, trudność w nawiązywaniu relacji, stres w wystąpieniach publicznych, agresja, zazdrość w relacji)
 • Przy konfliktach wewnętrznych (natrętne myśli, wewnętrzne napięcie i niepokój, brak motywacji do działania).
 • Przy zaburzeniach, które wpływają na Twoje ciało ( bezsenność, astma, choroby lokomocyjne, nadwaga, jąkanie, obsesje, czyli natrętne, nawracające myśli i kompulsje, czyli przymus powtarzania pewnych czynności).
 • Przy uzależnieniach.
 • Dzięki hipnozie można wpłynąć na poprawę pamięci i tempa uczenia się.

CGT

Terapia poznawczo- behawioralna zwana także terapią kognitywno–behawioralną (cognitive–behavioral therapy – CBT), jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań.

U podstaw tej terapii leży założenie, że poprzez zmianę błędnego, rodzącego cierpienie sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania. CGT zakłada, że każdy może się nauczyć myśleć o sobie, świecie, innych ludziach w sposób bardziej sprzyjający jego dobremu codziennemu funkcjonowaniu poprzez zastępowanie „błędów w myśleniu” bardziej realistycznymi i efektywnymi myślami, redukując w rezultacie dyskomfort.

Jej skuteczność w terapii różnych problemów psychicznych wykazano w bardzo dużej ilości wiarygodnych badań klinicznych.

Sesja z oddechem

Wielu osobom praca z oddechem kojarzy się z wykonywaniem ćwiczeń oddechowych. Jest to dość mylne, gdyż praca z oddechem jest czymś głębszym, ponieważ prowadzi do naturalnego oddechu, takiego z jakim się urodziliśmy. Niestety w trakcie naszego życia nasz oddech, pod wpływem różnych nieprzyjemnych zdarzeń zmienia sie na stałe. To powoduje, że nie przepracowujemy różnych negatywnych emocji, które trzymamy w sobie np. złość, lęk, itd… Sposób w jaki oddechamy zależy od emocji, które w danym momencie przeżywamy : oddychamy inaczej, kiedy jesteśmy rozzłoszczeni, a inaczej, kiedy myślimy o czymś, co sprawia nam przyjemność. Oddech to bardzo naturalny proces, tak bardzo, że nie poświęcamy temu uwagi, a szkoda bo dzięki świadomemu oddychaniu możemy znacznie poprawić jakość swojego życia. Sesja z oddechem ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie, łagodzi bóle głowy, oczyszcza organizm, powoduje, że lepiej radzimy sobie ze stresem, dostarcza dużą dawkę energii, zwiększa koncentrację i kreatywność, wpływa na lepsze relacje z innymi. Dzięki takiej sesji przerobisz negatywne doświadczenia z przeszłości, oraz pozbędziesz sie negatywnych przekonań o sobie.

 

Terapia schematów

Terapia schematów (schema therapy) jest stosunkowo nową formą terapii, która skutecznie pomaga w przypadku wielu problemów emocjonalnych. Jest propozycją terapeutyczną dla osób cierpiących na zaburzenia osobowości, ale także dla osób, które doświadczają przewlekłych problemów emocjonalnych, np. cierpią na nawracającą depresję, zaburzenia odżywiania, cierpią z powodu niskiej samooceny albo też mają trudności w relacjach z innymi.

Terapia schematów służy zidentyfikowaniu dysfunkcjonalnych schematów i „uzdrowieniu ich”. Oznacza to zmianę schematów na bardziej adaptacyjne i nauczenie się sposobów radzenia sobie z różnymi sytuacjami w taki sposób, który nie będzie wynikał ze dziecięcych schematów.

 • leczenie urazów psychicznych, traum złożonych (wykorzystywanie seksualne, doświadczanie przemocy)
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia lękowe (fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, lęk paniczny, separacyjny)
 • zaburzenia jedzenia, uzaleznienia
 • depresja
 • rozwój zasobów (negatywne przekonania na własny temat, praca nad poczuciem własnej wartości, asertywności)
 • przeżywanie żałoby, smutku i żalu po stracie

Terapia EMDR jest podejściem terapeutycznym, którego skuteczność została potwierdzona naukowo

Psychologia pozytywna

Psychologia ta jest nauką o cechach pozytywnych, wartościach i mocnych stronach człowieka. Jej celem jest zrozumienie i wspieranie czynników prowadzących do rozwoju jednostki, do poprawy jakości życia i zapobieganiu patologiom.

W psychologii pozytywnej dużo uwagi poświęca się tematyce dobrostanu, czy szczęścia. Szczęście definiuje się jako pozytywne myśli i uczucia dotyczące własnego życia a dobrostan to szersze pojęcie odnoszące się do korzystnych elementów życia człowieka.

 

Mindfulness MBCT – Trening uważności

Mindfulness (uważność) to psychologiczny proces koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili. Umiejętność tą możemy rozwijać poprzez medytację lub inne ćwiczenia.

Badania wykazały, że nadmierne rozmyślanie i niepokój prowadzą do problemów psychicznych takich jak depresja i lęk oraz że praktyka medytacji mindfulness efektywnie redukuje gonitwę myśli i niepokój a przez to wpływa na poprawę zdrowia i samopoczucia

 

Praktyka mindfulness ma wiele zastosowań w psychologii, takich jak redukcja objawów depresji, redukcja stresu, lęku oraz w terapii uzależnień.

MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy), czyli Terapia Poznawcza Oparta na Uważności to 8 tygodniowy trening adresowany zwłaszcza do osób, które mają tendencję do nawracającej depresji i cierpią na przewlekłe bóle. Trening ten zalecany jest także do wszystkich, którzy pragną nauczyć się radzić sobie z trudnościami codziennego życia, ze stresem, trudnymi emocjami, ciągłym martwieniem się, dla tych, którzy chcą po prostu poprawić, jakość swojego życia.

W programie wykorzystywane są następujące techniki:

 • skanowanie ciała / świadomość ciała (body scan)
 • świadome oddychanie
 • łagodne ćwiczenia fizyczne / uważna praca z ciałem
 • medytacja
 • medytacja w ruchu

Uczestnik nie potrzebuje żadnego wcześniejszego przygotowania. Warunkiem koniecznym jest samodzielne ćwiczenie w domu przez cały okres trwania treningu ( około godzina czasu dziennie). Zalecana jest lektura książki: ,, Uważność ‘’ Ronald D. Siegel.

Program obejmuje 8 spotkań po 1,5 godziny raz w tygodniu ( jeden uczestnik) lub 8 spotkań po 2 godziny raz w tygodniu, jeśli udział w treningu biorą dwie osoby.

Dialog głosów

To metoda terapeutyczna stworzona w latach 70′ przez Hal Stone i Sidrę Stone. Zakłada ona, że każdy ma w sobie kilka podosobowości takich jak np. krytyka, bezbronne dziecko, obrońcę itd. Kiedy identyfikujemy się tylko z którąś z części w nas, to ona przejmuje nad nami kontrolę. Dzieje się to w bardzo naturalny sposób i bardzo wcześnie. Od dziecka bowiem jesteśmy nagradzani za pewne zachowania, a za inne karani. Wzmacniamy w związku z tym pewne cechy, a inne osłabiamy. Podczas terapii możemy nauczyć się przeprowadzać dialog z każdą częścią naszego ,,ja’’ oraz nauczyć się rozpoznawać co każda z nich potrzebuje i co ma nam do zaoferowania. Dzięki temu umożliwia nam lepsze zrozumienie siebie, motywów naszego postępowania, samoakceptację oraz samorozwój.
Stajemy się bardziej świadomi siebie w relacjach z innymi ludźmi.

Terapia podczas spaceru

Sesje podczas spaceru są jedną z odmian terapii w której wykorzystuje się różne metody dostosowane do pracy w terenie, a nie w gabinecie. Praca podczas spaceru ma często sporo więcej zalet niż standardowa sesja. Podczas spaceru jesteśmy bardziej obecni tu i teraz, co daje nam możliwość spojrzenia na różne problemy z innej perspektywy. Doświadczamy życia, podejmujemy akcję zamiast tylko o nim rozmawiać pomiędzy czterema ścianami. Spacerując mimowolnie kierujemy naszą uwagę na ciało, jesteśmy go bardziej świadomi ,co jest pomocne dla osób, które mają tendencję do ciągłego rozmyślania o czymś ( do tzw. bycia w głowie). Przynosi też bardzo pozytywne efekty osobom cierpiącym na burn- out, ADHD, autyzm bądź depresję. Wykonując ruch szybciej
pozbędziemy się niepotrzebnych napięć i stresów. Spacer sam w sobie, tak czy inaczej ma bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Pozytywnie wpływa na naszą kreatywność.
Już Hipokrates uważał chodzenie za najlepszy lek na większość naszych dolegliwości.

Moja praktyka

Adres

Pauwstraat
2274 BB Voorburg

Zapisz się na wizytę

Jezeli akurat nie moge odebrać telefonu to napisz do mnie wiadomość whatsapp lub e- mail (info@pracownia.nl).

Sesje w soboty i wieczorami

W poniedziałki, wtorki, środy i piątki, w ciągu dnia.
Osobiście w gabinecie albo online.